CYBER RANGES

Што е Cyber Range?

Натпреварот CyberMK се одржува на Cyber Range платформата на Silensec. Учесниците кои се регистрираат за CyberMK натпреварот исто така автоматски се регистрираат на Cyber ​​Range платформата.

Silensec Cyber Range обезбедува уникатно окружување за поединците и организациите да вежбаат вештини за компјутерска безбедност на забавен и предизвикувачки начин.

Дизајнот на Silensec Cyber Range комбинира принципи на игри со интерактивни предизвици за тестирање на компетенции за компјутерска безбедност во широк спектар на домени, индивидуално или во тимови.

Silensec Cyber Range ги нуди следните можности:

  • Подготвени сценарија со виртуелни машини и окружување во различни домени за компјутерска безбедност
  • Скалабилност до 1000 учесници за поддршка на сложени сценарија и национални настани
  • Способност да се создадат сопствени сценарија и виртуелни околини
  • Индивидуални и тимски сценарија

Користењето на Silensec Cyber Range ги има следните придобивки:

  • Овозможување на организаторот да ги развива и тестира компетенциите за компјутерска безбедност на учесниците
  • Одржување на Capture the Flag (CTF) настани, предизвици и сајбер-безбедносни натпревари
  • Лесна употреба, без потреба да преземате, инсталирате и конфигурирате виртуелни машини.

Silensec Cyber ​​Range содржи голем број на сценарија за компјутерска безбедност кои се движат од задачи во доменот на етичко хакирање до симулација на системи и заштита на инфраструктурата и одговор на инциденти и истраги. Секое сценарио вклучува јасни цели и предизвици во виртуелни околини кои симулираат вистински системи, апликации и мрежи.

Silensec Cyber Range во моментов се користи од Меѓународната унија за телекомуникации (ИТУ) за испорака на националните и меѓународните сајбер-вежби низ целиот свет до екипите на ЦЕРТ.

© 2021 Silensec - All rights reserved