Cyberranges Macedonia

Hosted by

AEC

National Competition

cyberMK

CyberMK 2020 is a National cybersecurity competition organized by the Agency for Electronic Communications and its department– the National Centre for Computer Incident Response MKD-CIRT.

This competition is organized to address the rising need for promotion of and practicing cybersecurity skills, with the goal to identify and forge the next generation cybersecurity professionals in the country.

Competition Schedule

wdt_ID Phase Dates Implementation Description

The organizer reserves the right to change the dates due to justified reasons. If that happens, participants will be informed in a timely manner.

Организатор

aek mkd-cirt

Национален натпревар

cyberMK

CyberMK 2020 е Национален натпревар за сајбер-безбедност организиран од Агенцијата за електронски комуникации и Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT како организациска единица во Агенцијата.

Цел на натпреварот е промоција и примена на вештини и знаења од областа на сајбер-безбедноста, во насока на идентификација и развој на идни професионалци за компјутерска безбедност во државата.

Натпреварот е од отворен карактер и секој може да се пријави и учествува, со фокус на младите на возраст од 15 – 27 години, и студентската популација.

Фази на натпреварот

wdt_ID Фаза Датуми Начин за реализација Опис

Организаторите го задржуваат правото од оправдани причини да ги променат датумите, за што учесниците ќе бидат навремено известени

The CyberMK competition is supported by/Во соработка со:

Sponsors CyberMK

Sponsored by / Спонзорирано од:

Semos Edukacija_kirilica
© 2020 Silensec - All rights reserved